Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
178.
Zarządzenie Nr 33/MON z dnia 24 października 2016 r. w sprawie nadania statutu 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu
Minister Obrony Narodowej 2016.10.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.10.25 11:57
Treść aktu: