Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
178.
Zarządzenie Nr 31/MON z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni
Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.05.16 10:36
Treść aktu: