Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
178.
Zarządzenie Nr 30/MON z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radomiu
Minister Obrony Narodowej 2017.09.20
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.09.20 15:25
Treść aktu: