Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
178.
Zarządzenie Nr 20/MON z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2020.11.09
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.11.09 12:02
Treść aktu: