Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
177.
Zarządzenie Nr 30/MON z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Poliklinika - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.05.16 10:21
Treść aktu: