Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
177.
Zarządzenie Nr 29/MON z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kielcach
Minister Obrony Narodowej 2017.09.20
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.09.20 15:23
Treść aktu: