Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
177.
Zarządzenie Nr 10/MON z dnia 2 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2014.06.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.06.02 12:06
Treść aktu: