Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
176.
Zarządzenie Nr 9/MON z dnia 2 czerwca 2014 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2014.06.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.06.02 12:04
Treść aktu: