Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
176.
Zarządzenie Nr 64/MON z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdańsku
Minister Obrony Narodowej 2021.08.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.08.18 15:15
Treść aktu: