Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
176.
Zarządzenie Nr 31/MON z dnia 24 października 2016 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania lotniskowych organów służby ruchu lotniczego
Minister Obrony Narodowej 2016.10.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.10.25 11:55
Treść aktu: