Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
176.
Zarządzenie Nr 28/MON z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samiodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Minister Obrony Narodowej 2017.09.20
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.09.20 15:20
Treść aktu: