Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
176.
Zarządzenie Nr 19/MON z dnia 28 października 2020 r. w sprawie „Szczegółowego trybu organizacji lotów najważniejszych osób w państwie realizowanych statkami powietrznymi wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innymi wojskowymi transportowymi statkami powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”
Minister Obrony Narodowej 2020.10.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.10.28 14:20
Treść aktu: