Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
175.
Zarządzenie Nr 8/MON z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowoej 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie
Minister Obrony Narodowej 2014.06.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.06.02 12:03
Treść aktu: