Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
175.
Zarządzenie Nr 28/MON z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.05.16 10:13
Treść aktu: