Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
173.
Zarządzenie Nr 35/MON z dnia 24 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i okoliczności stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2018.10.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.10.25 14:28
Treść aktu: