Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
173.
Zarządzenie Nr 30/MON z dnia 13 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2016.10.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.10.14 08:28
Treść aktu: