Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
171.
Zarządzenie Nr 29/MON z dnia 6 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2016.10.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.10.12 10:47
Treść aktu: