Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
17.
Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Minister Obrony Narodowej 2012.02.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.10 10:22
Treść aktu: