Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
169.
Zarządzenie Nr 28/MON z dnia 6 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnenu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poznaniu
Minister Obrony Narodowej 2016.10.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.10.07 11:04
Treść aktu: