Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
166.
Zarządzenia Nr 24/MON z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o o wolontariacie, na lata 2017-2018
Minister Obrony Narodowej 2017.08.04
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.08.04 12:03
Treść aktu: