Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
164.
Zarządzenie Nr 15/MON z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017
Minister Obrony Narodowej 2015.06.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.06.16 12:05
Treść aktu: