Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
163.
Zarządzenie Nr 16/MON z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2015.06.15
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.06.15 11:50
Treść aktu: