Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
162.
Zarządzenie Nr 63/MON z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego
Minister Obrony Narodowej 2021.07.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.07.19 16:16
Treść aktu: