Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
162.
Zarządzenie Nr 26/MON z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu realizacji wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.27 11:56
Treść aktu: