Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
161.
Zarządzenie Nr 26/MON z dnia 26 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu
Minister Obrony Narodowej 2016.09.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.09.28 11:11
Treść aktu: