Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
161.
Zarządzenie Nr 25/MON z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.27 11:33
Treść aktu: