Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
161.
Zarządzenie Nr 23/MON z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu 109 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
Minister Obrony Narodowej 2017.07.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.07.25 09:49
Treść aktu: