Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
160.
Zarządzenie Nr 24/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.27 09:36
Treść aktu: