Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
160.
Zarządzenie Nr 14/MON z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie połaczenia jednostek budżetowych
Minister Obrony Narodowej 2013.06.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.06.19 11:59
Treść aktu: