Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
16.
Zarządzenie Nr 2/MON z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu 109 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
Minister Obrony Narodowej 2019.01.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.01.25 13:38
Treść aktu: