Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
16.
Zarządzenie Nr 2/MON z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz jednostkom podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa
Minister Obrony Narodowej 2018.02.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.02.28 11:52
Treść aktu: