Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
159.
Zarządzenie Nr 62/MON z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie nadania statutu 20 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju
Minister Obrony Narodowej 2021.07.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.07.16 12:08
Treść aktu: