Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
159.
Zarządzenie Nr 23/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.27 09:34
Treść aktu: