Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
157.
Zarządzenie Nr 16/MON z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.06.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.06.14 12:17
Treść aktu: