Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
156.
Zarządzenie Nr 18 /MON z dnia1 października 2020 r. w sprawie nadania statutu 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu
Minister Obrony Narodowej 2020.10.01
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.10.01 11:40
Treść aktu: