Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
154.
Zarządzenie Nr 22/MON z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badzaczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
Minister Obrony Narodowej 2017.07.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.07.14 09:59
Treść aktu: