Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
153.
Zarządzenie Nr 21/MON z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych"
Minister Obrony Narodowej 2017.07.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.07.14 09:57
Treść aktu: