Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
152.
Zarządzenie Nr 30/MON z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Minister Obrony Narodowej 2019.08.08
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.08.08 12:13
Treść aktu: