Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
151.
Zarządzenie Nr 19/MON z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego"
Minister Obrony Narodowej 2017.07.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.07.10 10:59
Treść aktu: