Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
15.
Zarządzenie Nr 1/MON z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu 5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Minister Obrony Narodowej 2019.01.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.01.25 13:36
Treść aktu: