Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
149.
Zarządzenie Nr 27/MON z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej
Minister Obrony Narodowej 2019.08.08
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.08.08 12:09
Treść aktu: