Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
148.
Zarządzenie Nr 58/MON z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu 10 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2021.06.15
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.06.15 15:56
Treść aktu: