Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
148.
Zarządzenie Nr 26/MON z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „SpecLek” w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2019.08.08
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.08.08 12:06
Treść aktu: