Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
147.
Zarządzenie Nr 57/MON z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2021.06.15
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.06.15 15:55
Treść aktu: