Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
147.
Zarządzenie Nr 21/MON z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Toruniu
Minister Obrony Narodowej 2012.04.20
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.20 13:44
Treść aktu: