Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
146.
Zarządzenie Nr 20/MON z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku
Minister Obrony Narodowej 2012.04.20
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.20 13:22
Treść aktu: