Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
145.
Zarządzenie Nr 19/MON z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opolu
Minister Obrony Narodowej 2012.04.20
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.04.20 12:52
Treść aktu: