Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
144.
Zarządzenie Nr 16/MON z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego"
Minister Obrony Narodowej 2017.06.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.06.27 13:10
Treść aktu: