Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
144.
Zarządzenie Nr 15/MON z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu 22 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki zdrowotnej w Ciechocinku
Minister Obrony Narodowej 2013.06.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.06.07 10:51
Treść aktu: