Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
144.
Zarządzenie Nr 13/MON z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2015.05.12
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.05.12 11:20
Treść aktu: